Stipendium

Stiftelsen De Blindas Bokfond delar varje år ut stipendier till högskolestuderande som har grava synhandikapp.

Stipendierna ersätter helt eller delvis den merkostnad för studier som kan hänföras till synhandikappet och som ej ersätts på annat sätt.

Stipendierna prövas löpande under kalenderåret och för varje år beslutas av stiftelsens styrelse en totallimit för stipendier. Summan som kan delas ut varierar för varje år beroende på hur väl fondens medel förräntas. Nyttjande av stipendium ska redovisas.

Läs mer om ansökan och ansökningskrav under ansökan.