Historia

Stiftelsen De Blindas Bokfond konstituerades på initiativ av Carl A. Thulin (1879 – 1948) den 16 maj 1916 och hade då ett grundkapital på ca 45.000 kronor.

Stiftelsen skulle bekosta utgivningen av läroböcker och annan litteratur samt att med stipendier stödja unga synskadade i deras strävan att tillägna sig högre utbildning.

De Blindas Bokfond riktade främst in sig på att hjälpa blinda som, trots sin begåvning, riskerade att vara utlämnade till monotona arbeten.

De böcker som utgavs fick inte kosta mer än kostnaden för tryck, papper och bindning. Då böckerna blev omfångsrika kunde även portot bekostas.

2004 publicerades en bok om stiftelsen, kallad ”Med boken under fingrarna, De blindas bokfond 1916-2003”.